Úvodní strana » Služby » Biomasa

Biomasa

Biomasa použitelná jako palivo do kotlů podporovaných v programu Zelená úsporám a jiných dotačních programech:

  • Kusové dřevo - polena obvykle o délce 300 až 500mm, případně kusové odpady z dřevospracujícího průmyslu
  • Dřevěné štěpky - zejména z odpadů při těžbě dřeva, nověji i z cíleně pestovaných rychle rostoucích dřevin (RRD), kotle na štěpku jsou sice schopny spalovat i čerstvou biomasu, z energetického hlediska je však jednozančně výhodnější štěpku před spalováním nechat vysušit
  • Pelety z dřevního odpadu - výrábí se z pilin lisováním skrze otvory v matrici (podobné jako mlýnek na maso), obvyklý průměr je kolem 5 mm, délka asi 20 mm se však jedná i o obilniny (například po povodni), ve srovnání s čistou obilnou slámou mají vyšší obsah dusíku a ostatních prvků a proto i horší emisní charakteristiky