Nosným programem naší společnosti AUDY-therm s.r.o., jsou montáže žařízení, spojené s dodávkami tepla, vody a plynu.

Firma Audy Jaromír začala působit v oboru jako fyzická osoba v roce 1991. V roce 1999 firma přešla na společnost s ručením omezeným AUDY-therm s.r.o., s ročním obratem cca 35 mil. Kč.

Naší práci organizujeme jako finální dodávku. Navržení technického řešení, vypracování projektové dokumentace, dodávky i montáže navržené technologie, provedení tlakových zkoušek,vypracování revizních zpráv a uvedení díla do provozu, záručního a pozáručního servisu.


K realizaci staveb používáme nejmodernější technologii tak, abychom drželi i nadále vysoký standart odvedené práce.

Tomuto cíli odpovídá i skladba zaměstanců společnosti tak, abychom většinu prací na zakázce prováděli vlastními kmenovými zamšstananci. Pracovníci naší firmy po technické stránce splňují veškerá kritéria pro montáž výše uvedených zařízení.